preloader

project

Zakres prac:

 • Przygotowanie powierzchni betonu (usunięcie powłok, zmycie powierzchni)
 • Rozkucia (odsłonięcie skorodowanego zbrojenia, usunięcie fragmentów niespójnego betonu)
 • Przygotowanie odsłoniętego zbrojenia (usunięcie produktów korozji oczyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2)
 • zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia
 • naprawa ubytków betonu – reprofilacja
 • warstwa sczepna
 • zaprawa (zaprawy) wypełniająca ubytki
 • szpachlówka systemowa
 • naprawa rys i pęknięć
 • rysy na szwach poprze  wykucie i reprofilację
 • pionowe rysy pracujące o rozwartości >0.5 mm – nacięcie rys przy pomocy elektronarzędzi zagruntowanie krawędzi i wypełnienie kitem elastycznym
 • pionowe rysy o rozwartości < 0.5 mm – podkucie wzdłuż rysy na (tzw. „zbruzdowanie”), zaszpachlowanie, a następnie wprasowanie paska elastycznego, wypełnienie
 • zabezpieczenie powłokowe (hydrofobizacja betonu)
 • systemy malarskie dobrane do konkretnego obiektu (zastosowane strefowanie konstrukcji)
X