preloader

 

wylot komina
kosz na kominie stalowym komeks
remont komina ceramicznego komeks zbliżenie trzonu

Zakres prac dla kominów żelbetowych

 • inwentaryzacja uszkodzeń trzonu żelbetowego poprzez zjazdy alpinistyczne
 • sporządzenie tzw. „mapy” uszkodzeń płaszcza
 • wykonanie odwiertów betonu (pobranie próbek)
 • wykonanie badań laboratoryjnych na podstawie, których określone zostaną własności fizyko-chemiczne betonu
 • określenie stopnia karbonizacji betonu
 • badania sklerometryczne betonu
 • ocena stanu technicznego wymurówki komina wraz z określeniem stanu izolacji termicznej
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • wykonanie pomiaru osiadania fundamentu
 • przegląd osprzętu stalowego komina (ciągi komunikacyjne, podesty, obarierowanie, kosze zabezpieczające, płyt zabezpieczających głowicę, instalacja antenowa)
 • określenie stopnia skorodowania poszczególnych elementów
 • badanie skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • przegląd oraz pomiary instalacji świateł przeszkodowych
 • badania termowizyjne trzonu żelbetowego
 • analiza statyczno-wytrzymałościowa trzonu,
 • analiza statyczno-wytrzymałościowa pod kątem montażu dodatkowego osprzętu np. anten telefonii komórkowej
 • dokumentacja fotograficzną oraz rejestracja wideo
 • opracowanie wniosków i zaleceń remontowych
 • opracowanie technologii naprawy konstrukcji
 • obliczenia i konstrukcja zwężki komina
 • wykonanie projektów oraz uzgodnień (Dowództwo Sił Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) dot. oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego komina

Zakres prac dla kominów ceramicznych

 • inwentaryzacja uszkodzeń trzonu poprzez zjazdy alpinistyczne
 • sporządzenie tzw. „mapy” uszkodzeń płaszcza
 • wykonanie odwiertów betonu (pobranie próbek)
 • wykonanie badań laboratoryjnych na podstawie, których określone zostaną własności fizyko-chemiczne materiału
 • ocena stanu technicznego wymurówki komina
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • wykonanie pomiaru osiadania fundamentu
 • przegląd osprzętu stalowego komina (ciągi komunikacyjne, podesty, kosze zabezpieczające, płyt zabezpieczających głowicę instalacja odgromowa, instalacja antenowa)
 • określenie stopnia skorodowania poszczególnych elementów
 • badanie skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • przegląd oraz pomiary instalacji świateł przeszkodowych
 • analiza statyczno-wytrzymałościowa trzonu
 • analiza statyczno-wytrzymałościowa pod kątem montażu dodatkowego osprzętu np. anten telefonii komórkowej
 • dokumentacja fotograficzną oraz rejestracja wideo
 • opracowanie wniosków i zaleceń remontowych
 • opracowanie technologii naprawy konstrukcji
 • obliczenia i konstrukcja zwężki komina
 • wykonanie projektów oraz uzgodnień (Dowództwo Sił Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego) dot. oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego komina

Zakres prac dla kominów stalowych

 • inwentaryzacja uszkodzeń przewodu stalowego poprzez zjazdy alpinistyczne
 • sporządzenie tzw. „mapy” uszkodzeń płaszcza
 • ultradźwiękowy pomiar grubości blach trzonu metodami nieniszczącymi
 • ocena stanu połączeń śrubowych i spawanych
 • sprawdzenie szczelności połączeń segmentów
 • wykonanie pomiaru osiadania fundamentu
 • przegląd osprzętu stalowego komina (ciągi komunikacyjne, podesty, odciągi wsporcze, instalacja odgromowa, instalacja antenowa)
 • określenie stopnia skorodowania poszczególnych elementów
 • badania sklerometryczne nadziemnej części betonu bloków fundamentowych
 • badania oraz przegląd konstrukcji wsporczych (kratownica, trójnóg)
 • badanie skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • przegląd oraz pomiary instalacji świateł przeszkodowych
 • analiza statyczno-wytrzymałościowa trzonu
 • analiza statyczno-wytrzymałościowa pod kątem montażu dodatkowego osprzętu np. anten telefonii komórkowej
 • dokumentacja fotograficzna
 • opracowanie wniosków i zaleceń remontowych
 • opracowanie technologii naprawy konstrukcji

Opcjonalnie:

 • ocena stanu technicznego wymurówki komina
 • ocena stanu technicznego izolacji termicznej
 • obliczenia dot. montażu zwężki komina
 • wykonanie i montaż zwężki
 • zakres ekspertyz stanu technicznego obiektów spełnia wymagania stawiane przez Polskie Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1 994r. roz. 6 art. 62 pkt. 1).

Projekty • analizy techniczne

 • projekty budowlane
 • wykonanie projektów oraz uzgodnień związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę lub rozbiórkę
 • projekty konstrukcyjno-wykonawcze
 • wyceny prac, remontów, inwestycji
 • opracowanie projektów prac remontowych w oparciu o obowiązujące technologie wiodących firm z branży chemii budowlanej i zabezpieczeń powłokowych
 • opracowanie kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, powykonawczych)
 • szeroko rozumiane doradztwo techniczne

Prace remontowe, modernizacyjne i demontażowe wszystkich rodzajów konstrukcji (kominy żelbetowe, ceramiczne oraz stalowe)

X