preloader

  • wykonanie projektów oraz uzgodnień dot. oznakowania przeszkodowego dziennego komina
  • dostosowanie oświetlenia do rozporządzenia (Dz.U.Nr 130, poz. 1193) oraz zmiana 2006 Dz.U. Nr 9 poz. 53
  • wykonanie oznakowania konstrukcji w postaci tzw. pasów przeszkodowych

Pracujemy w systemach:

  • Oświetlenia przeszkodowe: COLOZUZ
X