preloader

blog

Instalacja elektryczna

  • wykonanie projektów oraz uzgodnień dot. oznakowania przeszkodowego nocnego komina  zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.Nr 130, poz. 1193) oraz zmiana 2006 Dz.U. Nr 9 poz. 53
  • montaż skrzynek zbiorczych
  • montaż tras kablowych montaż i podłączenie kabli
  • montaż lamp
  • sprawdzenie oraz uruchomienie instalacji

Instalacja odgromowa

  • wykonanie instalacji otokowych na głowicy komina
  • wykonanie zwodów pionowych
  • wykonanie instalacji odprowadzających
  • sprawdzenie oraz uruchomienie instalacji

Pomiary skuteczności instalacji odgromowych

Pomiary przeciwporażeniowe instalacji elektrycznej

X