preloader
Komeks wykonuje przeglądy oraz prace remontowe z największą dbałością. Każde zlecenie rozpoczynamy od ekspertyzy mającej na celu określenie aktualnego stanu technicznego kominów przemysłowych oraz warunków ich dalszej eksploatacji. W każdym przypadku wykonujemy dokładną inwentaryzację obiektu. W zakres prac wchodzą również obliczenia mające na celu sprawdzić i określić trwałość obiektu. Otrzymają Państwo dokumentację fotograficzną oraz wideo z przebiegu ekspertyzy. W dokumentach umieścimy również wytyczne dotyczące dalszej eksploatacji oraz dokładne opracowanie technologii naprawy ewentualnych usterek. W zależności od rodzaju komina przemysłowego wykonujemy obszerny zakres prac pozwalających poznać stan obiektu.
W przypadku kominów stalowych stosujemy metody alpinistyczne do pomiaru grubości blach przewodów spalinowych, pomiary elektryczne, kontrolę stanu technicznego połączeń elementów spawanych oraz skręcanych, geodezyjne pomiary wychyleń od osi, pomiar skuteczności instalacji odgromowej.
W kominach ceramicznych oraz żelbetonowych dokonamy natomiast makroskopowych oględzin powierzchni zewnętrznych płaszcza betonowego/ceramicznego, pomiarów elektrycznych, geodezyjne pomiary wychyleń od osi, pomiary skuteczności instalacji odgromowej. Sprawdzimy również wytrzymałość próbek betonu z pobranych odwiertów i dokonamy kontroli stanu technicznego dodatkowego wyposażenia (np. drabin).
Zakres prac jest kompleksowy i pozwoli wykryć nawet najmniejsze uszkodzenia komina przemysłowego.
X